LSE SPACE
COMPANYCAPABILITIES EXPERIENCEMISSIONSPRODUCTSNEWSCAREERSCONTACT
IMPRINT / IMPRESSUM


Company details / Anbieterkennzeichnung

LSE Space GmbH

Directors / Geschäftsführer:
Daniel Gestal, Nicholas Priborsky

Address / Anschrift:Argelsrieder Feld 22, D-82234 Wessling

Phone / Telefon: +49 8153 88 10 990

Fax: +49 (0) 8153 88 10 99 15

E-mail: info@lsespace.com

Court of Registry / Registergericht: Munich Local Court/Amtsgericht München

Register number / Register-Nr.:HRB 195494

VAT ID / Ust.-ID-Nr.: DE 128 234 940

FacebookLinkedinTwitter        info@lsespace.com